image

Manis Istimewa Kurma Ajwa

ADA banyak ragam jenis kurma, namun yang sangat popular dan disebut sebagai buah kegemaran Nabi Muhammad Saw saat berbuka puasa adalah kurma Ajwa. Kurma ini semakin Istimewa karena sebagaimana dalam h ...
image

Pengkhianatan Yahudi Bani Nadhir

DENGAN disepakatinya Piagam Madinah, maka Bani Nadhir berkewajiban menjaga keamanan Madinah dan menaati Rasulullah sebagai pemimpin. Tetapi segala kebaikan yang dicurahkan oleh Nabi Muhammad, malah di ...
image

Strategi Nabi Menyelamatkan Para Pejuang Islam

SETELAH pasukan pemanah meninggalkan pos mereka di Gunung Uhud, lalu turun memperebutkan harta musuh, seketika itulah barisan kaum muslimin kocar-kacir oleh serangan mendadak pasukan Quraisy yang sang ...
image

Menyongsong Perang Uhud (2)

SEBETULNYA Rasulullah lebih suka berperang di dalam kota Madinah, sebab lebih efektif menghadapi jumlah musuh yang banyak. Namun, anak-anak muda terus mendesak berperang di luar kota, yang membuat pen ...
image

Lelaki Yahudi yang Menguji Nabi

JELAS sekali permusuhan yang ditunjukkan kaum Yahudi ketika Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Sekalipun beliau sudah memperlihatkan kebaikan dan kemurahan hati, tetap saja mereka berkhianat dan terl ...
image

Yang Murah Hati dan Yang Tahu Diri

NABI Muhammad melihat potensi yang luar biasa pada kaum Anshar, yaitu muslimin penolong dari Madinah. Mereka memiliki sifat mulia dan kemurahan hati yang tak terhingga, saripati dari keyakinan mereka ...
image

Menakar Keikhlasan Berdakwah di Media Sosial

SUATU ketika, kita memutuskan untuk memanfaatkan media sosial sebagai sebuah wadah berdakwah. Kita mulai mengunggah ayat Qur'an, hadis Rasulullah, juga pendapat jumhur ulama tentang segala sesuatu ...
image

Akhirnya Musyrikin Mekah Memohon Belas Kasihan

HIJRAHNYA Rasulullah saw. beserta segenap kaum muslimin ke Madinah telah menjadi terobosan kehidupan baru bagi mereka. Sebab di negeri hijrah itulah umat Islam dan Nabi terbebas dari aksi penganiayaan ...