Belum Ada Perang Seunik Perang Ahzab

Belum Ada Perang Seunik Perang Ahzab

PERTAMA kalinya dalam sejarah Jahiliyah, suku-suku Arab bersatu-padu demi memerangi Rasulullah dan kaum muslimin. Oleh sebab itulah perang ini dinamakan perang Ahzab (golongan-golongan yang bersekutu) ...
Mukjizat Nabi pada Periuk Istri Jabir

Mukjizat Nabi pada Periuk Istri Jabir

RASULULLAH bersama penduduk Madinah dikejar waktu, penggalian parit harus rampung sebelum pasukan Ahzab datang. Kendati Nabi Muhammad turut serta menggali parit, tetap saja kalangan munafik bermalas-m ...
Taktik Brilian Menghadang Pasukan Ahzab

Taktik Brilian Menghadang Pasukan Ahzab

KAUM Yahudi bukan hanya berhasil menggaet suku Quraisy, tetapi juga menghimpun suku-suku Arab lainnya yang terkenal doyan perang, karena itulah mereka disebut pasukan Ahzab (atau berhimpunnya suku-suk ...
Safari Dendam Kaum Yahudi

Safari Dendam Kaum Yahudi

KEPERGIAN Bani Nadhir meninggalkan Madinah juga memboyong dendam membara. Mereka terbukti bersalah hendak membunuh Nabi Muhammad, tetapi tidak menerima dengan lapang dada hukuman pengusiran. Di Khaiba ...
Tak Gentar Mengejar Perampok Daumatul Jandal

Tak Gentar Mengejar Perampok Daumatul Jandal

KONDISI Madinah sangat kondusif sehingga berbulan-bulan lamanya kehidupan masyarakatnya berlangsung damai. Selama tujuh hingga delapan bulan Rasulullah saw. punya kesempatan menata kehidupan yang adil ...
Perang Badar Kedua

Perang Badar Kedua

PERANG Uhud membuat musyrikin Quraisy jumawa dan melontarkan tantangan untuk berperang lagi di tahun berikutnya. Mereka mengira Rasulullah tidak akan mampu meladeni tantangan itu. Dan yang terjadi, Na ...
Pengkhianatan Yahudi Bani Nadhir

Pengkhianatan Yahudi Bani Nadhir

DENGAN disepakatinya Piagam Madinah, maka Bani Nadhir berkewajiban menjaga keamanan Madinah dan menaati Rasulullah sebagai pemimpin. Tetapi segala kebaikan yang dicurahkan oleh Nabi Muhammad, malah di ...
Bi’r Ma’unah: Tragedi Sama di Lokasi Berbeda

Bi’r Ma’unah: Tragedi Sama di Lokasi Berbeda

ABU Bara’ Amir bin Malik diseru oleh Rasulullah agar memeluk agama Islam, tetapi cahaya hidayah belum menyapa hatinya. Akan tetapi tokoh berpengaruh di kawasan Nejd ini menunjukkan perhatian ter ...
Hamra’ al-Asad Saksi Keberanian Nabi

Hamra’ al-Asad Saksi Keberanian Nabi

SETIBANYA di Madinah, Nabi Muhammad tidak berleha-leha. Pasukan Quraisy memang telah undur diri dari medan perang Uhud, akan tetapi belum tentu mereka pulang langsung ke Mekah. Firasat Nabi Muhammad t ...
Strategi Nabi Menyelamatkan Para Pejuang Islam

Strategi Nabi Menyelamatkan Para Pejuang Islam

SETELAH pasukan pemanah meninggalkan pos mereka di Gunung Uhud, lalu turun memperebutkan harta musuh, seketika itulah barisan kaum muslimin kocar-kacir oleh serangan mendadak pasukan Quraisy yang sang ...
Muslimah dalam Kepahlawanan Perang Uhud

Muslimah dalam Kepahlawanan Perang Uhud

PERANG Uhud sangatlah berat, sebab barisan kaum muslimin dihantam habis-habisan oleh gelombang serbuan musuh yang berlipat ganda jumlahnya. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri kehadiran barisan muslim ...
Gugurnya Singa Allah dan Rasul-Nya

Gugurnya Singa Allah dan Rasul-Nya

SEBAGAI salah satu pilar pertama kekuatan Islam, Hamzah memiliki peran sentral dalam melindungi Nabi Muhammad Saw. Dia berani menghadapi tantangan keras yang dihadirkan oleh musuh-musuh Islam pada zam ...
Menjaga Kesucian Pedang Rasulullah

Menjaga Kesucian Pedang Rasulullah

PERANG dimulai dengan pertandingan dua ksatria yang dimenangkan secara gemilang oleh pahlawan Islam. Kemudian Perang Uhud berkecamuk dengan dahsyatnya. Kendati didukung oleh jumlah pasukan yang lebih ...
Menyongsong Perang Uhud (2)

Menyongsong Perang Uhud (2)

SEBETULNYA Rasulullah lebih suka berperang di dalam kota Madinah, sebab lebih efektif menghadapi jumlah musuh yang banyak. Namun, anak-anak muda terus mendesak berperang di luar kota, yang membuat pen ...