image

Menjernihkan Sejumlah Polemik Zakat Fitrah

KEWAJIBAN zakat fitrah yang ramai dibahas pada penghujung Ramadan ini terkadang menimbulkan banyak tanda tanya, sebab beragam persoalan bermunculan yang dapat berujung dengan kegamangan. Fikih Isla ...
image

Wakaf Produktif

WAKAF uang. Inilah yang sedang digalakkan sekarang. Dan hebohnya bukan main. Pemikiran tentang wakaf ternyata sudah sedemikian majunya. Dulu wakaf itu hanya berbentuk tanah. Kalau bentuknya uang ...