KOMENTAR

Kaum Anshar menepati janji mereka kepada Allah dan Nabi-Nya. Ada di antara mereka yang menemui Tuhan dalam kesyahidan. Ada pula yang tetap hidup hingga membantu mengokohkan negara Islam dan turut serta dalam peristiwa-peristwa penting sesudah Nabi wafat.

Dengan pribadi-pribadi seperti ini negara Islam berdiri. Pribadi-pribadi yang memberi dan tidak meminta, yang menyerahkan segalanya tanpa meminta imbalan selain surga, serta yang membuat sejarah tidak pernah mencatat lagi orang-orang seperti mereka.

Baiat Aqabah kedua ini benar-benar menjadi gerbang terindah menuju fase hijrah, sebuah masjid didirikan di sana untuk mengabadikan tekad membaja orang-orang yang sudah berikrar setia untuk agama Islam.
Belum Ada Perang Seunik Perang Ahzab

Sebelumnya

Mukjizat Nabi pada Periuk Istri Jabir

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Sirah Nabawiyah