image

Safari Dendam Kaum Yahudi

KEPERGIAN Bani Nadhir meninggalkan Madinah juga memboyong dendam membara. Mereka terbukti bersalah hendak membunuh Nabi Muhammad, tetapi tidak menerima dengan lapang dada hukuman pengusiran. Di Khaiba ...
image

Tak Gentar Mengejar Perampok Daumatul Jandal

KONDISI Madinah sangat kondusif sehingga berbulan-bulan lamanya kehidupan masyarakatnya berlangsung damai. Selama tujuh hingga delapan bulan Rasulullah saw. punya kesempatan menata kehidupan yang adil ...
image

Sebait Doa Cinta Untuk Madinah

KAUM Muhajirin langsung menghadapi cobaan saat baru saja bermukim di kota Madinah, mereka dijangkiti oleh wabah penyakit yang menyebar dengan cepatnya. Satu per satu sahabat Rasulullah saw. bertumbang ...
image

Bersembunyi di Gua Tsur

DALAM derap langkah hijrahnya, tidak langsung saja Nabi Muhammad dan Abu Bakar bergerak menuju Madinah. Malahan beliau memulai perjalanan ke arah Yaman di selatan, bertolak belakang dengan letak Madin ...
image

Sekongkol Iblis di Darun Nadwah

KEBENCIAN kaum Quraisy terhadap umat Islam memang sulit ditakar nalar. Akan tetapi mulai kosongnya Mekah dari kaum muslimin malah meningkatkan kecemasan mereka. Pihak musyrikin sangat menyadari hijrah ...
image

Pejuang-Pejuang Hijrah

PERINTAH hijrah disambut bahagia oleh kaum muslimin, negeri Madinah lebih memberi harapan bagi masa depan dakwah, dan juga jaminan keamanan bagi keselamatan para pemeluknya. Dan hijrah bukanlah pelesi ...
image

Jalan Berliku Pasangan Hijrah

NABI Muhammad sudah menerangkan keutamaan hijrah dan mulai mengarahkan para pengikutnya menuju Madinah. Dan lumayan banyak yang bertanya-tanya siapakah yang dimuliakan Ilahi untuk menjadi Muhajirin pe ...
image

Megahnya Ikrar Aqabah Pertama

MEREKA benar-benar menepati janji. Orang-orang Yatsrib (Madinah) datang lagi pada musim haji tahun berikutnya. Pada musim haji di tahun ke-12 kenabian, mereka berjumlah 12 orang dengan khidmat menemui ...
image

Tiga Tahun Boikot (Bagian 1)

PENGARUH Nabi Muhammad yang semakin meluas kian mencemaskan kalangan musyrikin, sebab pihak-pihak peziarah dari luar Mekah makin banyak mengikuti syiar Islam. Hal itu membuat pihak Quraisy pun nekat m ...
image

Jalan Berliku Hijrah ke Habasyah

TERUS bertambahnya pemeluk agama Islam kian membuat darah kaum musyrikin mendidih, yang ujung-ujungnya mereka makin meningkatkan penyiksaan, bahkan Rasulullah pun tidak terlepas dari tindakan persekus ...
image

Harta, Takhta, Wanita

UTBAH bin Rabi’ah mencoba lebih menyederhanakan persoalan yang tengah mengguncang kota Mekah, yang membuat heboh masyarakatnya, yang menjadikan para tokohnya gundah gulana. Menurutnya, masalah N ...
image

Syuhada Pertama Adalah Muslimah

DAPAT dengan mudah dibayangkan, ketika Nabi Muhammad saw. mengalami kekerasan lahir batin yang menyedihkan, maka para pengikutnya pun tidak akan terbebas dari penyiksaan. Dan yang terjadi bukan han ...
image

Hikayat Sang Gembala

UMMU Aiman adalah saksi kunci betapa Rasulullah menjalani masa remaja dalam kehormatan dan kesucian diri, meskipun ketika itu risalah kenabian belum diturunkan kepadanya. Perempuan budak yang dipanggi ...
image

Masa Kecil di Desa Bani Sa’ad

KEHIDUPAN di desa memberikan kesan mendalam bagi pertumbuhan Nabi Muhammad. Lingkungan desa menyegarkan dirinya dengan udara yang bersih. Halimah memberinya ASI yang murni. Beliau menikmati susu se ...