KOMENTAR

Sungguh agung kepribadian Maryam, sehingga dirinya itu menjadi inspirasi dan motivasi sikap husnudzan seorang pria terhadap Tuhannya. Segenap perempuan muslimah hendaknya tergugah, sehingga menyemangati diri mereka supaya mampu memberi motivasi dalam kebenaran dan kebajikan.

Perempuan menjadi motivasi doa lelaki bukan mutlak hanya milik istri Zakaria atau Maryam saja. Siapapun muslimah yang salehah dapat menjadi mata air kebenaran Ilahiah, sehingga memberi kekuatan batin bagi kaum lelaki untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah.
Kemilau Mutiara Iyyaka

Sebelumnya

Memahami Hamma Biha dan Konsep Ma’shum

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Tafsir