image

Sah-Sah Saja Bucin Ke Pasangan, Asalkan …

KATA “bucin” kerap kali diungkapkan untuk menggambarkan sosok orang yang sedang jatuh cinta, hingga menepiskan nalarnya. Bucin atau budak cinta, ke mana pasangan pergi, selalu diikuti. Tid ...