image

Menjernihkan Sejumlah Polemik Zakat Fitrah

KEWAJIBAN zakat fitrah yang ramai dibahas pada penghujung Ramadan ini terkadang menimbulkan banyak tanda tanya, sebab beragam persoalan bermunculan yang dapat berujung dengan kegamangan. Fikih Isla ...
image

Halalkah Sepatu Berbahan Kulit Hewan?

MANUSIA purba diprediksi sudah sejak lama menggunakan alas kaki, yang di antara bahannya adalah kulit binatang. Ketika manusia modern juga memakai sepatu berbahan kulit hewan, itu tentu dengan berbaga ...
image

Menghadiri Undangan Walimah, Apakah Wajib?

KITA hanya sekali menyampaikan undangan walimah (resepsi) pernikahan diri sendiri, tetapi tak terhitung kalinya kita menerima undangan pesta pernikahan. Terkadang kita dilanda kebingungan menyaksik ...