image

Merengkuh Manisnya Tahallum

AISYAH berkata, “Tanpa kuketahui Zainab telah masuk ke dalam rumahku tanpa izin, dalam keadaan marah”. Kemudian Zainab berkata, “Wahai Rasulullah, apakah cukup bagimu jika putri Abu ...
image

Tidak Ada Dosa yang Pantas Disepelekan

APABILA mampu melihat dosa-dosa dengan cara yang terbaik, niscaya kesalahan dalam memahami kehidupan akan dapat dihindari. Pendosa seringkali melalaikan atau meremehkan perbuatan yang dipandangnya sep ...