image

Sejarah Islam di Negeri Seribu Kuil

ISLAM punya sejarah yang panjang di negara ini Seribu Kuil ini.  Islam masuk ke Nepal sekitar abad ke-5 Hijriah atau 11 Masehi, dibawa ke negara ini oleh para saudagar Arab yang datang untuk berd ...