image

Memahami Kecantikan Hakiki Lewat Fikih Islam

ISLAM sungguh luar biasa. Fikihnya saja sampai mengkaji aspek kecantikan. Ruang lingkup pembahasannya sangat luas, dari telaah aspek kecantikan hingga hikmah-hikmah kebenaran. Sebab cantik bukan perka ...