image

Kedudukan Perempuan dalam Ibadah

IBADAH, sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan, adalah inti dari kehidupan keagamaan. Oleh sebab itulah, sangat penting bagi Al-Qur’an mempertegas posisi perempuan dalam ibadah. Kitab suci me ...